Medlemskap

Ett medlemskap i The Church of Good Will förbinder dig inte till något eller några förpliktelser. Det står för att du vill vara en av oss och stödjer vår verksamhet. Vi önskar medlemmar över hela landet, även om du inte kan delta i våra andakter och verksamhet i Göteborg.

Vi arbetar med att skapa en utbildning i Själavård och att genom denna utbildning få fler som startar upp The Church of Good Will över landet. Med denna utbildning så kommer vi också se till att få vigselrätt, så vi kommer kunna förrätta så väl begravningar, namngivningar och vigslar. Så kanske ditt stöd gör så att det öppnar upp en kyrka nära er.

Att vara medlem i The Church of Good Will kostar inget, däremot så tar vi väldigt gärna emot gåvor som kan ges på andakterna eller att man sätter in pengar på bankgiro 735-2149 eller swisha till 1232753564. Detta för att kunna bedriva vår verksamhet, då vi är ett ideellt trossamfund utan bidrag.

Ni kan ansöka om medlemskap genom att fylla i en blankett då ni besöker våra andakter eller så ansöker ni via mejl. Vi skickar då en blankett till er som ni fyller i och skickar tillbaks.

Medlemskapet gäller till man själv begär att få utträda ur trossamfundet. Vi ser helst att detta sker på mejl.