Årets Ljusbärare

7 § Donationer/stipendium
20 % av föregående års överskott skall gå till välgörande ändamål antingen till organisation eller till privatperson som också utses till året Ljusbärare för deras Ljusbärarehandlingar under det året.
Denna utmärkelse och gåva delges och delas alltid ut på Luciadagen den 13 december.

Ljusbärare 2011
Stadsmissionen i Göteborg

Ljusbärare 2012
Rosemary Chemangwen and Stream of Life Children home i Kenya

Ljusbärare 2013
Svenska Djurambulansen

Ljusbärare 2014
Agneta Lyrhagen
(Självhjälpshuset Solkatten)

Ljusbärare 2015
Monica Salman
(För sin insats för sina medmänniskor)

Ljusbärare 2016
Emma Ivarsson
(Julkassen)

Ljusbärare 2017
Speak of Spirit

Ljusbärare 2018
Birkagårdens Änglar

Ljusbärare 2019 
Suicide Zero