Själavårdare Hasse Nyander

The Church of Good Will som är ett religiöst obundet trossamfund. I min yrkesroll som själavårdare är jag helt religiöst obunden och förhåller mig till min uppdragsgivares förväntningar och önskemål.

Att vara medlem i The Church of Good Will kostar inget, utan varje enskild själavårdare tar betalt för utförd tjänst. Ni behöver inte heller vara medlemmar i The Church of Good Will för att ta del av dessa själavårdstjänster. Många känner inte till att det finns andra möjligheter än de så kallade traditionella. Så kontakta gärna oss för att diskutera era önskemål.

I våra tjänster ingår namngivning, välkomstceremoni, vigselceremoni, förnyande av löften, begravning, minnesstund, själavårdssamtal och existentiella samtal.

Prislista

Namngivning/välkomstceremoni 
2 500kr

Vigselceremoni/förnyande av löften  
2 500kr

Begravning/minnesstund                       
2 500kr

Själavårdssamtal                                            800kr

Existentiella samtal                                       800kr

Eventuellt tillkommer reseersättning och logi.
 
Själavårdare
Hasse Nyander
Kapellgatan 6
411 33 Göteborg
0733-45 67 44
hassenyander@hotmail.com
www.thechurchofgoodwill.se