Själavårdsutbildning

Själavårdsutbildningen startade 2015, efter mycket planerande och begrundan. Jag hade länge sett mig som en andlig präst/själavårdare och jag såg också det kommande behovet av religiöst obundna präster. Jag anser att framtidens själavårdare består av alternativa terapeuter av olika slag.

Själavårdsutbildningen vänder sig till dig som känner att du skulle vilja verka som själavårdare/andaktsförrättare. Syftet är att utbilda en form av religiöst obundna ”präster”, då de allra flesta som arbetar med själavård idag är kopplade till någon form av religion. Jag personligen tror att samhället kommer att efterfråga tjänster från religiöst obundna själavårdare ännu mer i framtiden, även om det sker redan idag.

Denna utbildning kan vara ett komplement till det ni sysslar med idag. Ni kan starta ideella föreningar eller trossamfund på egen hand som ni verkar genom, alternativt verka genom någon ideell förening eller trossamfund som redan finns och som ni kanske redan är aktiva i. En annan möjlighet är att ni kan bli en av The Church of Good Wills Själavårdare och verka genom detta trossamfund.

Kursen bygger på 6 grundläggande block och 2 tilläggsblock för dem som vill bli kopplade till The Church of Good Will.

Våra intentioner är att starta upp en grupp, vartannat år. Lite exempel på kursinnehåll:
• Själavårdande samtal
• Existentiella samtal
• Ceremonilära; namngivning, begravning, vigselceremonier
• Juridik
• Förrättning av andakter
• Katastrof och krishantering.
• Sorg och sorg bearbetning
• Självhjälpsgrupper
• Inspirationstal och inspirationsskrift
• Med mera

Man anmäler sig inte till kursen, utan ansöker om att få gå den. Vi kommer välja ut dem som vi anser vara mest lämpade för utbildning. När man blir antagen så är man anmäld till alla 6 grundblocken. Tilläggsblocken kan man anmäla sig till under kursens gång.

Detta är en certifieringsutbildning, vilket innebär att man utifrån lämplighet och utveckling kan bli certifierad.

För certifierade/diplomerade själavårdare erbjuds fortbildningsutbildningar, för att fördjupa sig i sitt kunnande, dela erfarenheter med varandra, Om ni undrar över själva kursinnehållet så kontakta Hasse Nyander på hassenyander@thechurchofgoodwill.se

Ansökningsblankett beställs via thechurchofgoodwill@thechurchofgoodwill.se

Om ni undrar över själva kursinnehållet så kontakta Hasse Nyander på hassenyander@thechurchofgoodwill.se

Utbildningen hålls på Mölndals Hälsocentrum, Hagåkersgatan 6 A, Mölndal. http://www.molndalshalsocenter.se/

Tiderna är fredag kl. 18.00 till cirka 21.00,  lördag och söndag kl. 10.00 till cirka 18.00. I utbildningen ingår ett kompendium +boken ”Andens meditation”, fika och frukt.

Kostnad är 3 200 – 4 200 kr per block, beroende på kostnader för gästlärare. 


Med kärleksfull vänlighet 
Hasse Nyander 


 
Själavårdare under utbildning


Dessa elever går The Church of Good Wills Själavårdsutbildning i regim av Ljusbärare AB. Denna utbildning är i sin helhet på fyra år och den innehåller en hel del praktik samt praktiska övningar under utbildningens gång.
De har praktiserat andaktsförrättning och är kunnig i att leda olika former av andakter t.ex. Ljusbärarandakt, meditativandakt och healingandakt.
I utbildningen ingår ceremonilära och jag kan berätta att eleverna skapat fantastiska ceremonier.
Ni kan även boka in möten med dem för själavårdande och existentiella samtal. Jag har under utbildningens gång fått ta del av många vackra, givande och läkande samtal med dem.
Jag kan varmt rekommendera mina elever och jag hoppas att flera av er kommer vilja anlita dem att förrätta ert barns namngivning/välkomstceremoni, nära och käras begravning/minnesstund, vigselceremonier eller för själavårdande/existentiella samtal.

Själsvårdsteam 19 

Catarina Bäckstrand
Klavreström
070-603 88 33
cabs63@gmail.com

Dariusz Darek Uhrberg
Söderhamn
0728545333
darek.2@icloud.com

Asdis Sigurdardottir
Varberg 
0735684685
stisskvis@gmail.com
 
Lotta Ekeroth
Stråvalla 
0706-287105
lotta.ekeroth@hotmail.se

Gudrun Sigurdardottir
Väröbacka 
0761736565
insiktovisioner@hotmail.se

Marina Ebe
Stockholm 
0707 25 25 60
karlek@sjalskarlek.se